2 lutego 2021

2 lutego 2021

„Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu”.
Łk 2, 22-40

Józef i Maryja ofiarują Bogu najcenniejszy dar, jaki od Niego otrzymali. Dokonują tego w pokorny sposób, według nakazu Prawa. Rodzina z Nazaretu robi wszystko, aby ich dziecko mogło wzrastać duchowo.

Ojcowie Kościoła mawiali, że jeżeli chcesz uczynić z kogoś chrześcijanina, umieść go w chrześcijańskiej rodzinie, a na pewno po jakimś czasie zdecyduje się przyjąć chrzest. Piękne musiało być życie rodzin z pierwszych wieków chrześcijaństwa, skoro ojcowie naszej wiary z taką pewnością wypowiadali się na ich temat.

Jak ważną rolę w życiu Kościoła mają rodziny, dosadnie ujął Biskup Adrian Galbas, mówiąc, że nie ilość księży (jak już, to ich jakość) zmieni świat, a małe światełka chrześcijańskich rodzin, które płoną wiarą i miłością w swoich domach.

Pierwszymi świątyniami chrześcijan były ich rodzinne domy, ponieważ to w nich sprawowano Eucharystię i odczytywano Słowo. Jak wygląda dzisiaj mój dom? Czy jest on miejscem, gdzie z szacunkiem i miłością traktujemy siebie nawzajem?

Gdyby od dzisiaj zamieszkała z nami osoba niewierząca, czy po jakimś czasie wspólnego życia, mogłaby powiedzieć, ja też chce żyć, tak jak oni…

#PrzestrzeńDucha