2 maja 2021

2 maja 2021

Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.
J 14, 7-14

Każda głębsza relacja wymaga spotkania. Codziennie mijamy wiele osób. Widzimy ich na ulicy, w supermarkecie czy podczas niedzielnej Eucharystii. Jedynie z nielicznymi na chwile nawiązujemy kontakt. Tylko o niektórych osobach możemy powiedzieć, że dobrze je znamy.

Jeżeli traktujesz Jezusa jako żywą osobę, pomyśl do jakiej grupy osób możesz Go zaliczyć. Czy do tych, których dobrze znasz czy raczej do tych, których tylko widujesz.

Jezus nie chce być dodatkiem do Twojego życia. On pragnie być jego istotną częścią…

#PrzestrzeńDucha