2 marca 2021

2 marca 2021

«Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.
Mt 23, 1-12

Każdy ma swoją „katedrę”, na której wygodnie zasiada. Budujemy ją latami. Poprawni w oczach przełożonych i obcych ludzi, a nieznośni dla najbliższych. Pompujemy się wzniosłymi teoriami, jak należy naprawić świat i Kościół, a często sami jesteśmy nieuporządkowani.

Ks. Piotr Pawlukiewicz stwierdził, że człowiek wtedy jest prawdziwy, gdy zostaje sam ze sobą i nikt go nie widzi…

Życie w zgodzie z własnym sumieniem pozwala stawać się autentycznym i wolnym od ludzkich opinii.

#PrzestrzeńDucha