2 października 2021

2 października 2021

(…) Aniołowie ich w niebie wpatrują się

zawsze w oblicze Ojca mojego,

który jest w niebie.

(Mt 18, 1-5. 10)