20 grudnia 2021

20 grudnia 2021

(…) <<Duch Święty zstąpi na Ciebie

i moc Najwyższego

okryje Cię cieniem. (…)

(Łk 1, 26-38)