20 kwietnia 2021

20 kwietnia 2021

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.
J 6, 30-35

Izraelici byli mocno związani z Jahwe. Jednak niektóre osoby w historii Narodu Wybranego przysłaniały im Boga. Utożsamiają pokarm otrzymany na pustyni z osobą Mojżesza, a nie z dobrocią Boga. Jezus chce, aby dostrzegli, że wszystkie dary pochodzą od Ojca.

Największą porażką księdza posługującego w parafii jest moment, gdy po jego odejściu wspólnoty, które założył przestają istnieć. Łatwo jest ulec pokusie ubóstwienia człowieka. Rekolekcjonista, kierownik duchowy czy stały spowiednik swoją osobą mogą nam przysłonić Boga. Potrzeba, więc dużej wrażliwości duchowej, aby nie utożsamiać działania Boga jedynie z daną osobą.

Matka Teresa z Kalkuty mówiła o sobie, że jest jedynie ołówkiem w ręku Boga, którym On pisze to co chce. Jej wielkość polegała na tym, że nigdy nie przysłoniła sobą Boga.

#PrzestrzeńDucha