20 listopada 2021

20 listopada 2021

(…) Bóg nie jest Bogiem umarłych,

lecz żywych;

wszyscy bowiem dla Niego żyją>>. (…)

(Łk 20, 27-40)