20 lutego 2021

20 lutego 2021

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej.
Łk 5, 27-32

Jezus nie czeka aż ludzie przyjdą do Niego. On wychodzi z inicjatywą i wypatruje każdego serca. Gdyby usiadł w świątyni czekając na przyjście wiernych, raczej do dzisiaj nie słyszelibyśmy o Jezusie.

Jezus wychodzący do człowieka jest obrazem Kościoła. Nie można zamknąć się szczelnie w parafiach, ograniczając się jedynie do czekania na ludzi, którzy przyjdą spotkać się z Bogiem. Dzisiaj z Bogiem trzeba wyjść do ludzi, aby mogli Go spotkać.

Nie jest łatwo usiąść za stołem z ludźmi o niezbyt przejrzystych życiorysach czy o odmiennych od moich poglądach. Ale w ten sposób Jezus pozyskiwał kolejne dusze dla Królestwa Niebieskiego.

Zjedzony razem posiłek, wysłuchanie i okazanie szacunku dla rozmówcy stają się skuteczną (czasami jedyną możliwą) formą głoszenia Ewangelii.

#PrzestrzeńDucha