20 maja 2021

20 maja 2021

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
J 17, 20-26

Ostatnio modne są deklaracje i podpisywane umowy, które mają poprawić obecną sytuacje na świecie.
Jedność chrześcijaństwa nie rozpoczyna się podpisaniem porozumienia między Kościołami.

Pierwszym krokiem ku jedności jest nawrócenie serca. To zmiana swojego myślenia na bardziej Jezusowe. Dzisiaj zamiast deklaracji bardziej potrzebna jest otwartość na drugiego człowieka. Mimo wielu różnic wciąż możemy dawać świadectwo, że mamy jednego Boga, który nas stworzył.
#PrzestrzeńDucha