20 marca 2021

20 marca 2021

Odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”. I rozeszli się – każdy do swego domu. J 7, 40-53

Człowiek może mocno ugrząźć w stereotypach. Zaślepiony swoją wizją Boga nie jest w stanie zobaczyć, że Bóg może działać zupełnie inaczej niż podpowiadają mu własne wyobrażenia. Duchowa ślepota doprowadziła uczonych w Piśmie do zabicia Jezusa.

Na szczęście Bóg w swojej dobroci potrafi przełamywać ludzkie schematy. Mesjasz przyszedł do Izraela, ale ten Go odrzucił, więc dobra nowina zaczęła rozprzestrzeniać się za pomocą ludzi prostych i pogan. Wszystko wskazywało na to, że Jezus poniesie sromotną klęskę, a jednak Bóg znalazł wyjście z tej sytuacji.

Zastanawiamy się nad losami Kościoła, który traci pozycję społeczną. Oczyszczenie boli, ale prowadzi do narodzin nowej, bardziej ewangelicznej wspólnoty, na wzór tej z Dziejów Apostolskich. Autentyczną siłą Kościoła stają się ludzie, którym Franciszek od lat umywa nogi: więźniowie, bezdomni, uzależnieni, chorzy i nic nieznaczący w oczach świata. Oni są nadzieją na przyjście wiosny Kościoła…

„Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych”. Ps 118, 22-23

#PrzestrzeńDucha