20 października 2021

20 października 2021

(…) Wy też bądźcie gotowi,

gdyż o godzinie, której się nie domyślacie,

Syn Człowieczy przyjdzie. (…)

(Łk 12, 39-48)