20 września 2021

20 września 2021

(…) Nie ma bowiem nic skrytego,

co by nie miało być ujawnione,

ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. (…)

(Łk 8, 16-18)