11 lipca 2021

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Mk 6, 7-13

Apostołowie nie posiadali niczego, a mieli wszystko. Oto tajemnica Wszechmocy, który wybiera słabych ludzi, aby budować Królestwo Boże na ziemi.

Niestety dzisiaj co raz częściej słyszymy, że ludzie Kościoła zawodzą. W minionych dniach kolejni biskupi zostali ukarani przez Stolicę Apostolską za swoje zaniedbania.

Dużo narzekamy i mówimy o Kościele, ale mało modlimy się za Kościół. Dzisiaj gdy w liturgii czytamy Ewangelię o rozesłaniu uczniów, pomódlmy się za Kościół modlitwą, której autorem jest emerytowany papież Benedykt XVI.

Panie, tak często Twój Kościół przypomina tonącą łódź,
łódź, która nabiera wody ze wszystkich stron.
Także na Twoim polu widzimy więcej kąkolu niż zboża.
Przeraża nas brud na szacie i obliczu Twego Kościoła.
Ale to my sami je zbrukaliśmy!
To my zdradzamy Cię za każdym razem,
po wszystkich wielkich słowach i szumnych gestach.
Zmiłuj się nad Twoim Kościołem:
także w nim Adam ciągle na nowo upada.
Naszym upadkiem powalamy Cię na ziemię.
A szatan śmieje się szyderczo z nadzieją,
że nie zdołasz podnieść się więcej z tego upadku.
Liczy, że powalony upadkiem Twego Kościoła,
będziesz leżał na ziemi, pokonany.
Ty jednak podniesiesz się.
Podniosłeś się, zmartwychwstałeś i możesz podźwignąć także nas.
Zbawiaj i uświęcaj Twój Kościół.
Zbawiaj i uświęcaj nas wszystkich. Amen.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

10 lipca 2021

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.
Mt 10, 24-33

Wakacje i urlopy są czasem weryfikacji naszej wiary. Będąc na totalnym luzie możemy zapomnieć o istotnych sprawach. Jezus nie tylko zaprasza nas do wierności, ale prosi, byśmy nie bali się o Nim świadczyć.

I znowu nie chodzi o wielkie sprawy…

Pomyśl:

Czy planując wyjazd zastanawiasz się jak i kiedy pójdziesz na niedzielną Eucharystię?

Czy ruszając w podróż rozpoczynasz ją od krótkiej modlitwy?

Czy jedząc w restauracji nie wstydzisz się zacząć posiłek znakiem Krzyża?

A może zaryzykujesz i spakujesz do bagażu Biblię i jakaś wartościową lekturę?

Odpoczywaj z Bogiem, a nigdy się nie zmęczysz…

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

9 lipca 2021

Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Mt 10, 16-23

Wiara może stać się sposobem na szukanie w życiu świętego spokoju. Gdy zaczyna go brakować, pojawiają się pretensje do Boga, które brzmią „dlaczego, przecież jestem Ci wierny”.

Jezus odziera uczniów z takiego myślenia i zapowiada prześladowanie z powodu samej przynależności do Niego. Jedynym ratunkiem ma być dla nich Duch Święty.

Wiara nie jest towarzystwem ubezpieczeniowym, a modlitwa i przyjmowanie sakramentów nie są składką, jaką trzeba zapłacić za udane życie.

Cierpienia nie unikniemy, lecz możemy je przezywać z Nim.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

8 lipca 2021

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
Mt 10, 7-15

Jezus zaprasza uczniów, aby dzielili się dobrem, które otrzymali. Zapewne nie jeden raz doświadczyliśmy niesamowitej satysfakcji, która wynika z bezinteresowności. To sprawia, że pragniemy jeszcze bardziej dzielić z innymi tym, w czym czujemy się mocni.

Niekiedy, aby zacząć czynić dobro, stawiamy jakieś warunki, ponieważ lubimy mieć wszystko pod kontrolą. Chcemy też posiadać wewnętrzną pewność, że niczego nie zabraknie.

Sposób na dzielenie się dobrem, który proponuje Jezus, jest zgoła inny. On zapewnia, że wszystko, co będzie potrzebne uczniom w pełnieniu misji, odnajdą w drodze. Mają jedynie zaufać Bożej Opatrzności.

Poproś Boga o wewnętrzną wolność, która pozwoli Ci z większym spokojem patrzeć w przyszłość…

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

7 lipca 2021

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”.
Mt 10, 1-7

Pierwszą misją uczniów ma być głoszenie bliskości królestwa niebieskiego. Jezus nie nakazuje głoszenia wielkości, majestatu, potęgi czy wspaniałości królestwa Bożego, ale każe głosić, że jest ono czymś bliskim.

Gdy coś jest bliskie człowiekowi, wtedy nie trzeba się tego obawiać. Pojawia się wręcz chęć przebywania w atmosferze bliskości. Taka jest logika Emmanuela – Boga bliskiego i czułego.

„Człowiek odrzuca bliskość Boga, chce być panem relacji, a bliskość zawsze niesie ze sobą jakąś słabość. «Bóg bliski» staje się słaby, im jest bliżej, tym wydaje się słabszy. Kiedy przychodzi do nas, aby zamieszkać z nami, staje się człowiekiem, jednym z nas: staje się słaby i niesie słabość aż po najbardziej okrutną śmierć, śmierć morderców, śmierć największych grzeszników. Bliskość upokarza Boga. Bóg się upokarza, aby być z nami, aby iść z nami, aby nam pomagać.“

Papież Franciszek

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

6 lipca 2021

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza.
Mt 9, 32-38

Gołym okiem możemy zaobserwować porzucone zwierzę, które błąka się po okolicy. Opustoszałe budynki wzbudzają w nas pewną nutę nostalgii. Złomowiska starych aut przenoszą nas z sentymentem w lata młodości.

Dostrzec porzucone i opustoszałe serce nie jest już takie proste. Często wewnętrzny ból kryje się pod uśmiechniętą od ucha do ucha twarzą. Takie osoby od czasu do czasu podzielą się z kimś tym, co przeżywają. Zrozumieć ich potrafią ci, którzy sami doświadczyli w swoim życiu cierpienia.

Jezus od razu zauważa to co trapi ludzi. Widzi ich uciemiężenie i postanawia działać. Podejmuję decyzje o powołaniu uczniów, którzy obolałym ludziom będą nieśli nadzieję.

On widzi także Ciebie. Może ten dzień nie należał do najłatwiejszych. On o tym wie. Pośle do Twojego życia kogoś, kto Cię pokrzepi.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

5 lipca 2021

Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: „Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi”.
Mt 9, 18-26

Wielkie sprawy nie rozgrywają się wśród hałasu i chaosu. One dokonuje się w ciszy, gdy jesteśmy sam na Sam z Bogiem.

„Kiedy zły duch atakuje Kościół, najpierw zabiera ciszę, a potem modlitwę, bo jest zazdrosny, że przebywamy z Bogiem”.
Franciszek

Poszukaj takiego momentu w swoim dniu, gdzie nie będzie zgiełku świata. Nie daj sobie zabrać przywileju przebywania z Bogiem.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

4 lipca 2021

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
Mk 6, 1-6

Dobrze jest popatrzeć w jaki sposób Jezus reaguje na odrzucenie. Nie napełnia się gniewem, nie chowa w sercu żalu z powodu odtrącenia. On nikogo do niczego nie zmusza. Nie narzuca się ludziom, którzy nie chcą Go słuchać. Daje wszystkim wolność wyboru.

Widząc, że jest niechciany wśród swoich bliskich, rusza dalej, by głosić Dobrą Nowinę. Podjęcie życiowej misji nadaje sens Jego trudnym chwilom.

Jak zachowujemy się, gdy bliscy nas lekceważą i odrzucają? Najłatwiej jest wtedy narzekać, wpaść w gniew i wywołać kłótnie. Ale można postąpić inaczej. Tak jak Jezus, zostawić innym wolną przestrzeń i iść dalej, podejmując wyzwania, które niesie życie.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

3 lipca 2021

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”
J 20, 24-29

Jezus okazał miłosierdzie Tomaszowi przez to, że dał mu osiem dni, aby dojrzewał w wierze. Pozwolił mu na wewnętrzną podróż pełną pytań i wątpliwości. Nie narzucał się. Nie interweniował. Cierpliwie czekał i dał się mu poznać, gdy apostoł był we wspólnocie uczniów.

Wielu naszych bliskich stwierdziło, że nie potrzebuje wiary w codziennym życiu. Wtedy nerwowo robimy wszystko, aby odkryli potrzebę spotkania z Bogiem. Niejednokrotnie na siłę chcemy zmienić ich poglądy. Taką postawą nie unikniemy wielu błędów, które spowodują odwrotny skutek od zamierzonego.

Nie bójmy się dać naszym bliskim „ewangelicznego tygodnia” na odnalezienie Jezusa. Bóg jeden wie, ile czasu będzie trwał ten „tydzień”. Bóg jest cierpliwy, wiec postarajmy się go w tym naśladować. Modlitwa i przykład naszego życia wystarczą. Przyjdzie także czas na rozmowę.

Bóg jest dobry. Ty też bądź…

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

2 lipca 2021

Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.
Mt 9, 9-13

Kiedy przyjdzie pokusa, aby pomyśleć „jestem niegodny by być w Kościele czy przyjąć Komunię, bo mam przeszłość i ciagle upadam” trzeba jak mantrę powtarzać zdanie Jezusa o powołaniu grzeszników.

On zawsze upominał się o ludzi z marginesu. Teraz upomniał się o skorumpowanego celnika. Okazał mu szacunek, życzliwość i miłosierdzie. Tyle wystarczyło, aby Mateusz odmienił swoje życie.

W Nowennie przed Niedzielą Miłosierdzia, Jezus prosi Faustynę:

„Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz”.

Grzech nie smuci Jezusa, a fakt, ze traci kolejną duszę, która nie chce wrócić i rzucić się w ramiona miłosierdzia.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

1 lipca 2021

A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy”.
Mt 9, 1-8

Nieocenionym skarbem są dla nas osoby, które mamy wokół siebie. W kryzysowych momentach, to one niosą nas przez życie i pomagają przetrwać.

To wiara moich bliskich w to, że dam radę, że nie poddam się i pokonam trudności, może stać się dla mnie światełkiem w ciemnym tunelu.

Pomyśl o ludziach, którzy dopingują Cię przez całe życie i nigdy nie zdezerterowali z bycia blisko. Podziękuj za te osoby Bogu, bo one są darem Jego ojcowskiej dobroci.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy