6 września_ 2021

(…) I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego:

<<Wyciągnij rękę!>>

Uczynił to, i jego ręka znów stała się zdrowa. (…)
(Łk 6, 6-11)

0 Komentarzy

5 września 2021

Pan Cię zawsze prowadzić będzie,

nasyci duszę twoją na pustkowiach.

Odmłodzi kości twoje tak, że będziesz jak zroszony ogród

i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

Iz 58, 11

0 Komentarzy