18 listopada 2021

<<O gdybyś i ty poznało w ten dzień to,

co służy pokojowi!

Ale teraz zostało to zakryte

przed twoimi oczami. (…)

(Łk 19, 41-44)

0 Komentarzy