21 maja 2021

21 maja 2021

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
J 21, 15-19

Jezus mówiąc do Piotra używa jego właściwego imienia – Szymon. Zatem pragnie mówić do jego serca. Mistrz nie wypomina mu niczego. Ta scena pokazuje, że Jezus przyjmuje Piotra z całą historią jego życia, ze wszystkimi słabościami i całą niedojrzałością.

Zadając kolejne pytania prowokuje Apostoła do wejścia w głąb siebie, aby mógł zobaczyć, że Jezus jest większy od jego zdrady.
Chociaż Piotr zaparł się Pana, to Jezus nie wypiera się grzesznego Piotra. Chce jedynie usłyszeć czy nie zwątpił w Jego miłość.

Po upadku nie daj sobie wmówić, że jesteś do niczego, a Bóg kolejny raz zawiódł się na Tobie… Chociaż wewnętrzny sędzia będzie chciał Cię oskarżać, wołaj „Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
#PrzestrzeńDucha