21 września 2021.

21 września 2021.

(…) <<Chcę raczej miłosierdzia

niż ofiary>>(…)

(Mt 9, 9-13)