22 grudnia 2021

22 grudnia 2021

(…) <<Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu,

zbawicielu moim. (…)

(Łk 1, 46-56)