22 kwietnia 2021

22 kwietnia 2021

Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał…
J 6, 44-51

Jeżeli ktokolwiek ma wciąż wątpliwości , że wiara jest łaską, to Jezus je dzisiaj rozwiewa. Działanie Boga uprzedza nasze wysiłki. On bardziej stara się o nas, niż my o relację z Nim.

Prorok Ozeasz mówi, w jaki sposób przyciąga nas Bóg do siebie „Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości” (Oz 11,4). Bóg zniża się do poziomu człowieka, rezygnując ze swojego majestatu, aby ten uwierzył, że jest Bogiem bliskim, łagodnym i pełnym miłości.

Wysiłek człowieka polega na tym, że odpowie na miłość Boga, życiem opartym na Ewangelii.

#PrzestrzeńDucha