22 listopad 2021

22 listopad 2021

(…) Ta uboga wdowa wrzuciła

więcej niż wszyscy inni. (…)

(Łk 21, 1-4)