22 lutego 2021

22 lutego 2021

«Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Mt 16, 13-19

Porywczość Piotra tym razem okazała się jego zaletą. Z serca silnego rybaka wyrwało się szczere „Ty jesteś Mesjaszem”. Kefas nie tylko był spontaniczny, ale przede wszystkim otwarty na łaskę i znaki Jezusa.

Na wyznanie Piotra, Jezus odpowiedział swoim wyznaniem, które było błogosławieństwem i przekazaniem władzy kluczy.

Nikt z nas nie był naocznym świadkiem życia Jezusa, a tym bardziej Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Mogę odnieść Jezusowe błogosławieństwo także do siebie, jeżeli potrafię wyznać, że On jest moim Panem i Mesjaszem, potwierdzając to świadectwem życia.

Bądź jak Piotr, powiedz coś od serca Jezusowi!

#PrzestrzeńDucha