22 maja 2021

22 maja 2021

Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?” Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!”
J 21, 20-25

Jak bardzo ludzcy byli apostołowie. Piotr nie radził sobie z ciekawością i zamiast myśleć o swoim powołaniu, zaczął interesować się tym, co dalej będzie z najmłodszym uczniem.

Jezus podsumował jego zachowanie bardzo krótko. Okazuje się, że nawet Piotr nie musiał wszystkiego wiedzieć. Jezus chce, aby całkowicie oddał się misji, którą mu zlecił.

Gdy wpadniemy w pułapkę życia cudzym życiem, zaczynamy tracić siły na to, co nie powinno nas interesować. Krytyka, obmowy, podejrzenia i plotki są wtedy na porządku dziennym. Niestety stajemy się wtedy fałszywi, a to nie ma nic z ducha miłości bliźniego. Cóż nam do tego, jak żyją inni ludzie?

„Jeśli chcesz zmienić świat, idź do domu i kochaj swoją rodzinę”.
św. Matka Teresa z Kalkuty
#PrzestrzeńDucha