22 października 2021

22 października 2021

(…) I dlaczego sami z siebie

nie rozróżniacie tego,

co jest słuszne? (…)

(Łk 12, 54-59)