22 września 2021.

22 września 2021.

(…) Nie bierzcie nic na drogę:

ani laski, ani torby podróżnej,

ani chleba, … (…)

(Łk 9, 1-6)