12 stycznia 2022

12 stycznia 2022

(…) Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno,

wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne,

i tam się modlił. (…)

(Mk 1, 29-39)