23 grudnia 2021

23 grudnia 2021

(…) <<Nie,

natomiast ma otrzymać imię Jan>>

(…)

(Łk 1, 57-66)