23 kwietnia 2021

23 kwietnia 2021

A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
J 12, 24-26

Nie lubimy robić czegoś za przysłowiowe „Bóg zapłać”. Lubimy jasne zasady rozliczeń. Jeżeli już robimy coś za darmo, liczymy że ten ktoś okaże nam wdzięczność, szacunek i będziemy mogli na niego liczyć.

Jezus mówi, że za wierne trwanie przy Nim otrzymamy nagrodę od samego Ojca. Chcielibyśmy otrzymać ją już tu i teraz. Wtedy chociaż wiedzielibyśmy, że warto służyć Jezusowi. A często idąc za Nim mamy w życiu pod górkę…

Bóg jest wierny swoim obietnicom, o czym doskonale pamiętał Paweł apostoł pisząc:

„ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.
1 Kor 2, 9

#PrzestrzeńDucha