23 października 2021

23 października 2021

(…) Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw,

aż okopię go i obłożę nawozem;

i może wyda owoc. (…)

(Łk 13, 1-9)