23 stycznia 2021

23 stycznia 2021

Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
Mk 3, 20-21

Znasz doskonale zwroty: „ale nawiedzony”, „dziwak” „świętoszek”? Gdy zaczynamy traktować wiarę poważnie, żyć według jej zasad i dawać świadectwo napotykamy na trudności. Najbardziej bolesne zdają się być, te które stwierdzają, że jesteśmy (delikatnie mówiąc) nienormalni.

Nie inaczej było z Jezusem. Miano Go za wariata, ponieważ żył inaczej niż wszyscy. Czy takie hasła powstrzymały Jezusa przed głoszeniem Dobrej Nowiny? Gdy na horyzoncie pojawiały się trudności, On z jeszcze większą determinacją podejmował swoją misję.

Paweł Apostoł przerabiał to również na własnej skórze, więc mógł odważnie stwierdzić:

„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga”.
1 Kor 1, 27-29

Wierność Ewangelii czasami kosztuje utratę dobrego imienia…

#PrzestrzeńDucha