23 września 2021.

23 września 2021.

(…) A Herod mówił: <<Jana kazałem ściąć.

Któż więc jest ten,

o który takie rzeczy słyszę.>> (…)

(Łk 9, 7-9)