24 grudnia 2021

24 grudnia 2021

(…) Wschodzące Słońce,

by oświecić tych,

co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju>>.

(Łk 1, 67-79)