24 kwietnia 2021

24 kwietnia 2021

Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?”
J 6, 55. 60-69

Bóg prosi, aby człowiek przy Nim został. Nie używa przemocy, nie nakazuje, tylko staje bezbronny i czeka, że Go nie zostawimy.Pozwala nam zdecydować czy zechcemy być z Nim czy odejdziemy.

Ile razy nie potrafimy pozwolić komuś odejść. Zawłaszczamy sobie drugą osobę, manipulujemy, a nawet szantażujemy, aby tylko z nami została. Takie sytuacje zawsze kończą się wieloma zranieniami.

Jezus daje nam możliwość wyboru, ponieważ prawdziwa miłość opiera się na wolności. Doskonale rozumiał to św. Augustyn, który wyznał, że „miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi”.

#PrzestrzeńDucha