24 listopada 2021

24 listopada 2021

(…) Ale włos z głowy wam nie spadnie.

Przez swoją wytrwałość ocalicie

wasze życie.

(Łk 21, 12-19)