24 września 2021

24 września 2021

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Łk 9, 18-22

Jezus jest obecny w każdym odrzuceniu.

Gdy mąż lub żona zostali odrzuceni przez współmałżonka, który zdradził.

Gdy dziecko słyszy od mamy lub taty, że jest niechciane.

Gdy pracownik zostaje wyrzucony z pracy, a w niczym nie zawinił.

Gdy rówieśnicy wyśmiewają i odpychają ze swojej grupy kolegę lub koleżankę, bo im nie pasuje.

Itd.

Jezus jest obecny także w odrzuceniu, które obecnie przeżywasz.

On zmartwychwstał mimo potężnego odrzucenia przez najbliższych.

Ty tez zmartwychwstaniesz.

#PrzestrzeńDucha