25 października 2021

25 października 2021

(…) << Niewiasto,

jesteś wolna od swej niemocy>>. (…)