25 stycznia 2021

25 stycznia 2021

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”!
Mk 6, 15-18

Miejsce po Judaszu zostało puste. Jezus przed swoim wstąpieniem do Ojca, nie uzupełnił grona apostołów. Ten gest pokazuje, jak bardzo zaufał On swoim uczniom.

Pozwolił im, aby sami wybrali brakującego apostoła. Wierzył w swoich uczniów, chociaż wcześniej wiele razy zawiedli. Musiał być wewnętrznie przekonany, że zdadzą się na Ducha Świętego i podejmą właściwą decyzję.

Mieć wszystko pod kontrolą i podejmować ważne decyzje… Wiele razy zmagamy się z tego typu pokusą władzy. Brak zaufania zabija w nas ducha, a przez to stajemy się coraz bardziej podejrzliwi i nerwowi.

Postawa otwartości na drugiego człowieka, zostawianie mu swobodnej przestrzeni do działania, wcale nie jest łatwa. Walczymy z naszym ego, ale także boimy się kolejny raz ponieść porażkę czy zostać zranionymi przez innych.

Jezus pokazuje pewną drogę. Na niej trzeba niejednokrotnie podejmować ryzykowne decyzje. Żyjąc ewangelią, ryzyko zawsze się opłaca…

“Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to aby stały w portach.“
/Grace Hopper/

#PrzestrzeńDucha