25 września 2021

25 września 2021

(…) Syn Człowieczy będzie wydany

w ręce ludzi. (…)

(Łk 9, 43b-45)