26 kwietnia 2021

26 kwietnia 2021

a przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości.
J 10, 1-10

Jak to jest, że kiedy myślimy o życiu Ewangelią widzimy wyrzeczenia i trud? Pojawia się w nas ukryta zazdrość wobec tych, którzy wybierają życie w grzechu i zdają się być szczęśliwi.

Tęsknota za grzechem jest niejednokrotnie silniejsza od pragnienia życia w łasce. Jezus zapewnia, że nie zabierze nam niczego, co mogłoby nas unieszczęśliwić. Życie w Jezusowej obfitości pozwala być szczęśliwym, nawet w doświadczaniu pewnych braków lub cierpienia.

Ewangelia jest wymagająca, ponieważ miłość domaga się bezgranicznego zaufania…

#PrzestrzeńDucha