26 maja 2021

26 maja 2021

Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.
Mk 10, 32-45

Słowa o uniżeniu i służbie pokrywają się z dzisiejszym Dniem Matki. Jeżeli mielibyśmy szukać wzoru bezinteresownej, cichej służby, to niewątpliwie mama pasuje tu idealnie.

Ona całe życie oddaje swoim dzieciom. Niczego nie chce w zamian. Jej największą nagrodą jest szczęście dzieci. Potrafi znieść wiele, aby tylko zapewnić dzieciom godne życie.

Niestety obok tak wielkiego poświęcenia, często spotyka ją niewdzięczność lub brak należytego szacunku. Jednak mama i wtedy nie przestaje kochać.

Pomyśl:
Skoro nasza mama jest tak dobra to jak dobry jest Bóg, który ją stworzył i nam ofiarował…?

#PrzestrzeńDucha