26 października 2021

26 października 2021

(…) Wyrosło i stało się wielkim drzewem,

tak że ptaki podniebne

zagnieździły się na jego gałęziach>>. (…)