27 listopada 2021

27 listopada 2021

(…) Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,

abyście mogli uniknąć tego wszystkiego,

co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

(Łk 21, 34-36)