27 lutego 2021

27 lutego 2021

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują…
Mt 5, 43-48

„Gniew najbardziej upodabnia człowieka do demona”. Takie słowa zostawił Kościołowi Ewagriusz z Pontu.

Idąc drogą rozważań Ojca Pustyni możemy dojść do prostego wniosku. Gniewam się na kogoś, więc naśladuje złego. Gdy staram się przebaczyć i miłować jestem podobny do Boga.

Niby takie proste, ale doskonale wiemy, jak trudno wprowadzić Bożą logikę we własne myślenie oraz trudne emocje związane z poczuciem krzywdy.

Przebaczenie zaczyna się od wewnętrznego aktu woli: „tak chcę przebaczyć”. Jeżeli rany są głębokie można mówić: „Boże pomóż mi przebaczyć, bo sam/sama nie potrafię”.

Miłość nawet w najdramatyczniejszych okolicznościach daje wewnętrzną wolność. Gniew i nienawiść związują nas z nieprzyjaciółmi, a wtedy stajemy się zakładnikami naszych wrogów.

#PrzestrzeńDucha