28 czerwca 2021

28 czerwca 2021

Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!”
Mt 8, 18-22

Jezus nie jest bezdusznym przywódcą domagającym się całkowitego zerwania więzi z bliskimi. W Jezusowym wezwaniu „zostaw” kryje się coś innego. On pragnie, aby człowiek stał się wolny od swojej przeszłości, która często nie pozwala mu iść dalej.

Pewien nowicjusz, który chciał wstąpić do zakonu wybrał się z doświadczonym mnichem na spacer. Zakonnik wziął do ręki patyk i zapytał młodzieńca ile może ważyć. Gdy ten już miał odpowiedzieć, mnich szybko wyrzucił go za siebie. I powiedział «teraz już nic nie wazy». Jest ciężki, dopóki go trzymasz.

Twoja przeszłość zawsze będzie ciężarem, jeśli będziesz kurczowo się jej trzymać. Pozwól jej odejść i ciesz się każdym dniem danym Ci przez Pana.

#PrzestrzeńDucha