28 października 2021

28 października 2021

Zdarzyło się, że Jezus wszedł na górę,

aby się modlić,

i całą noc spędził na modlitwie do Boga. (…)