29 czerwca 2021

29 czerwca 2021

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
Mt 16, 13-19

Narwany Rybak…

Krucha Skała…

Zalana łzami zdrady Opoka…

Kiepski Fundament…

Chwiejny Klucznik…

To nie mogło się udać… A jednak Kościół trwa ponad dwa tysiące lat.

Po ludzku musiałby już dawno przestać istnieć. Ale to jest Jego Kościół. Nie jest własnością papieża, biskupów i kapłanów. Nie jest też mój ani Twój. On należy do Chrystusa, a my jesteśmy jego częścią.

#PrzestrzeńDucha