29 kwietnia 2021

29 kwietnia 2021

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Mt 11, 25-30

Jeżeli Bóg ukrywa sprawy duchowe przed mądrymi tego świata, to nie możemy Go szukać za pomocą roztropności czy wiedzy. Co więc zrobić w takiej sytuacji? Potrzeba szukać Boga sercem. Serce nie dokonuje poszukiwań, aby wytłumaczyć miłość, lecz całe się jej oddaje.

Obserwując siebie na modlitwie śmiało można zapytać, na ile staram się pojąć Boga, a na ile pragnę Go pokochać. Jezus mówi, że Ojciec daje łaskę poznania Jego osoby. Nie staraj się na siłę poznawać Boga. Pozwól raczej, aby to On mógł Ci się wewnętrznie ukazać.

Najprościej możemy odkryć Boga w Eucharystii. Tutaj nie potrzeba nadzwyczajnych umiejętności, wystarczy wiara w Jego świętą obecność.

#PrzestrzeńDucha