29 listopad 2021

29 listopad 2021

(…) Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu

i zasiądą do stołu z Abrahamem,

Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.

(Mt 8, 5-11)