29 września 2021

29 września 2021

(…) Zobaczysz jeszcze więcej niż to. (…)

(J 1, 47-51)