3 kwietnia 2021

3 kwietnia 2021

Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu.
Mk 6, 1-7

Do grobu nie można tak zwyczajnie przyjść, tu trzeba przybiec z drżącym sercem, gdy jest jeszcze ciemno, a nie zajrzeć przy okazji. W przeciwnym razie nigdy nie usłyszy się słów Anioła „Wy się nie bójcie”

Wiele osób doskonale wie, co robić w Wielkim Poście. Mamy Środę Popielcową, rekolekcje, Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, robimy postanowienia, aż wreszcie przychodzi okres wielkanocny i… no właśnie i co dalej. Sprawdzają się więc słowa papieża Franciszka z Adhortacji zatytułowanej „Ewangelia Radości”, w której tak mówi: ”Są chrześcijanie, którzy wydają się przyjmować klimat Wielkiego Postu bez Wielkanocy”.

Czy zatem w ogóle można żyć Zmartwychwstaniem dłużej niż dwa dni. Ks. Piotr Pawlukiewicz zauważy w jednym z kazań, że można. Mówił; „Pamiętacie, był kwiecień 2005 roku, gdy na kilka dni staliśmy się mocni. Nie wstydziliśmy się Ewangelii, nie baliśmy modlić się na ulicach i przyznawać do wiary. Nawet najwięksi wrogowie Kościoła Ci z telewizji, biur i uczelni zamilkli na ten czas. Tak było na chwilę, na jeden tydzień. Śmierć Jana Pawła z nas to wydobyła. Wydobędzie to z nas, pomnoży i utrwali na wieki Chrystus w dzień Zmartwychwstania”.

#PrzestrzeńDucha