3 września 2021

3 września 2021

(…) Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki pan młody jest z nimi? (…)
(Łk 6, 1-5)